De Tzolkin tellingen en het pad van creatie

Wie interesse heeft in de Tzolkin krijgt via boeken, lezingen of calculators op internet gegarandeerd te maken met twee verschillende tellingen van de Tzolkin: de Dreamspell telling en de Quiché of Klassieke telling. Voer je in een calculator een willekeurige datum in, dan krijg je bij elke telling een andere uitkomst. Verwarring alom! Welke telling is nu de beste? En welke dagenergie moet je volgen? Toen ik stopte met het zoeken naar de antwoorden, realiseerde ik me dat het met de Tzolkin niet anders is dan met welk onderwerp dan ook. Alles heeft twee kanten, zelfs de Tzolkin.

De enige manier om deze dualiteit te ontstijgen is een nieuwe vraag stellen: Wat hebben ze met elkaar te maken? Deze vraag heeft me niet alleen een antwoord opgeleverd, maar om het nog wat ingewikkelder te maken ook nog twee extra 'tellingen': de Kosmische* en de DNA telling. Ik laat je in dit artikel graag kennismaken met de creatiedriehoek, waarin alle tellingen een eigen rol en plek hebben en alle puzzelstukjes op hun plek vallen.

De waarheidsvraag

Voor je verder leest, wil ik je graag waarschuwen. Als je dit artikel gelezen hebt, kun je heel lang bezig blijven met de vraag of het waar is wat ik zeg. Ik bedoel in je hoofd. Ik wil je hier graag uitleggen hoe die vier verschillende tellingen zich volgens mij tot elkaar verhouden en hoe je ze berekent. Daarvoor heb je je hoofd wel even nodig. Maar daarna kun je je hoofd er echt beter buiten laten. Hoe zou het zijn om zelf te ervaren en zo je eigen waarheid te ontdekken? Onderzoek mijn verhaal hieronder door de energie te voelen en de uitwerking ervan te ervaren, in je lijf, in je gevoel en in de dagelijkse praktijk van je leven. Ga onbevangen ervaren en laat je verrassen!

Harmonie

De Dreamspell kalender werd in 1987 geïntroduceerd door de Maya-onderzoeker José Argüelles. Hij synchroniseerde de Tzolkin met de Gregoriaanse kalender en de 13 manenkalender en verbond ons opnieuw met de wijsheid van de Maya’s. Daarnaast is er de Quiché of Klassieke telling, die al vanaf de oudheid ononderbroken doorloopt. Deze klassieke telling wordt nog steeds door de Maya’s gebruikt en kent een ander ritme, doordat er in deze telling niet gerekend wordt met schrikkeldagen. In de Dreamspell telling heeft elke schrikkeldag dezelfde dagenergie als de dag ervoor. In de Quiché telling, heeft elke dag een eigen energie en zo volgden deze twee kalenders altijd hun eigen ritme.

Op 1 maart 2008 gebeurde er iets bijzonders. Dit is de datum dat voor het eerst de Dreamspell telling en de Klassieke telling in perfecte harmonie naast elkaar liepen. Stap voor stap was elke vier jaar door de schrikkeldag de afstand tussen Dreamspell en Klassieke telling kleiner geworden en dit was het moment dat de tellingen met een verschil van achtenveertig dagen in harmonie naast elkaar liepen. In beide tellingen had het dagzegel dezelfde kleur met een verschil van acht zegels en vier tonen. En de gidsenergie in beide tellingen was hetzelfde, behalve bij de overgang naar een nieuw levenspad. Precies in het midden tussen deze twee tellingen, loopt een verbindend pad, ook in dezelfde kleur en met dezelfde gidsenergie. Dit pad is de ‘Kosmische telling’*.

De betekenis van de tellingen

In mijn boek ‘Mayawijsheid voor je levenspad, het Tzolkin profielenboek’ heb ik voor het eerst een driehoek met de drie tellingen geïntroduceerd. Deze driehoek is een combinatie van je geboorte-energie (zegel en toon) volgens de Dreamspell telling, de Klassieke Quiche telling van de oude Maya’s en de Kosmische telling, die door Marc Smulders werd geïntroduceerd in 2008. De driehoek bevat de kernkwaliteiten en creatiekracht (zegels en tonen) van je geboortedag in drie tellingen die elk een deel van jezelf representeren:

  • je persoonlijkheid – Dreamspell telling
  • je moeiteloze Zelf – Kosmische telling
  • je drijfveer – Klassieke telling

Dreamspell telling: wie ben je nu?

De Dreamspell telling is verbonden met het hier en nu, het leven dat je nu leidt. Deze telling laat je zien welke overtuigingen je hebt aangenomen over jezelf en het leven en helpt je onderscheid te maken tussen jouw eigen overtuigingen en die van anderen (omgeving, familie, voorouders) die je niet meer dienen. Aan de hand van deze telling wordt je bewust van de cycli in je levenspad, je kwaliteiten en schaduwkanten. Deze telling levert je een prachtige gereedschapskist voor persoonlijke ontwikkeling. Vanuit de dagenergie van jouw geboorte (weergegeven door een zegel en een toon in de kalender) krijg je namelijk toegang tot de dertien tonen en twintig zegels van je levenspad en de begeleiders op je pad die je bij je eigen kracht brengen en houden. Dit levert een schat aan informatie op over je kwaliteiten, talenten, de kracht achter je zwaktes en hoe jij deze kunt inzetten voor je eigen creaties.

In 'Maya wijsheid voor je levenspad, het Tzolkin profielenboek' maak ik expliciet onderscheid tussen de lichte en schaduwzijden van de zegelkwaliteiten. Het gaat er uiteindelijk om dat je zowel de lichte als de schaduwzijde van elk zegel in jezelf kunt omarmen en accepteren. Pas dan ontstijg je de dualiteit in jezelf doordat beide tegelijk aanwezig mogen zijn. Dit is het einde van de strijd tussen je persoonlijkheid en je ziel.

Quiché (klassieke) telling: de rode draad van je ziel

Je ziel heeft al heel wat meegemaakt. Levens achtereen ben je bezig lessen te leren rond jouw eigen thema (weergegeven door je zegel en toon in de Klassieke telling). Vanuit deze drijfveer heb je allerlei kanten van je potentieel ervaren en geleefd. Je hebt ervan genoten, er anderen mee geholpen, je bent er slachtoffer van geworden en je hebt je potentieel ook ooit misbruikt vanuit macht. Al die ervaringen sla je op in je systeem. Wie op weg is om zijn eigen grootsheid te ontdekken, loopt vaak tegen veel weerstand in zichzelf aan vanuit ervaringen uit het verleden. Keer op keer herhalen we die ervaringen, tot de lessen zijn geleerd en het karma is ingelost. We groeien - gedreven door onze ervaringen - dus eigenlijk vanuit lijden. Als je het gevoel hebt dat je niet vooruit komt terwijl je al behoorlijk wat gedaan hebt aan je persoonlijke ontwikkeling, kan hier een sleutel liggen om een doorbraak te maken zodat je je volle potentieel kunt inzetten

Kosmische telling: je moeiteloze Zelf

De Kosmische telling helpt je bij het herstel van de harmonie in jezelf en met de aarde. Het is tijd dat we ons gezonde verstand weer gaan gebruiken en dat persoonlijkheid en ziel gaan samenwerken. De Dreamspell en Klassieke telling helpen je inzicht te krijgen in deze twee delen van jezelf en daarmee het nodige werk te doen. Hoe meer ballast je loslaat, des te meer je jezelf kunt zijn en daar komt de Kosmische telling in beeld. De dagenergie van je geboortedag in de Kosmische telling laat je namelijk de meest natuurlijke authentieke versie van jezelf zien. Ik noem het je moeiteloze Zelf. Het is dat deel van jou dat doet wat het beste bij je past. Dat is niet altijd wat je denkt het beste te kunnen en waar je jezelf in hebt bekwaamd. Je moeiteloze Zelf herken je vaak niet eens, doordat het daarbij gaat om kwaliteiten en talenten die voor jou zo zelfsprekend zijn, dat je zelf niet eens doorhebt dat je ze hebt.

Voor veel mensen geldt dat de kwaliteiten van hun moeiteloze Zelf in hun hobby tevoorschijn komen en niet in hun werk. Daarom zijn zoveel mensen in hun loopbaan het spoor bijster geraakt: ze doen wel waar ze goed in zijn, maar niet wat het beste bij ze past. Als je persoonlijkheid en ziel met elkaar gaan samenwerken, en je moeiteloze Zelf gaat doen wat het beste past bij jouw, dan lever je daarmee een constructieve bijdrage leveren aan de wereld en aan de toekomst die wij onszelf wensen. Een wereld waarin betrokkenheid, mededogen, respect en liefde voor mens en natuur het fundament vormen. Kortom: een tijd waarin we leven vanuit het hart.

De Nieuwe Aarde telling: creëren vanuit vreugde

Wil je de blauwdruk in de drie tellingen berekenen voor data tussen 1 maart 2008 en 29 februari 2012 dan kun je dat met een heel eenvoudige formule doen. De tellingen liepen in die periode in harmonie naast elkaar. Vanuit de Dreamspell telling reken je vier zegels terug vanaf het dagzegel (je komt dan op dezelfde kleur) en je telt twee tonen op bij de dagtoon.

  • Dreamspell Gele Ster toon 11 word Kosmisch Geel Zaad toon 13.

Voor de berekening van de Klassieke signatuur voer je dezelfde formule uit: vier zegels terug, twee tonen erbij.

  • Kosmisch Geel Zaad toon 13 wordt Klassiek Gele Zon toon 2.

In alle drie tellingen is de kleur van het zegel Geel. Er is volledige harmonie.

Voor data vóór 1 maart 2008 kun je de Klassieke telling niet op deze wijze berekenen vanwege de disharmonie in de schrikkeldagen. Als je dat wél doet, krijg je een vierde zegel en toon. Ik noem deze signatuur je DNA signatuur waarbij DNA zowel staat voor DNA als voor De Nieuwe Aarde. Naast je Klassieke geboortezegel en toon, die verbonden is met je drijfveer, staat dan een extra signatuur: je DNA zegel en toon.

De DNA signatuur opent de weg van groeien vanuit pijn en lijden naar creëren vanuit vreugde. Maak je deze stap, dan laat je de beladenheid van je geboorte Kin (zegel en toon) in de Klassieke telling los en daarmee alle karmische ballast. Je DNA zegel en toon laten zien hoe jij creëert vanuit vreugde. Vanuit deze energie kun je je licht laten stralen en dwars door al het lijden heen verbinding maken met jezelf. Het lijden lost op en jouw creatiekracht komt vrij in volledige harmonie. Wat er gebeurt als je deze stap maakt, verschilt per persoon en is afhankelijk van het lijden dat je met je meedraagt en de mate waarin je daaraan gehecht bent. Ik nodig je van harte uit verbinding te maken met jouw DNA signatuur en de volgende stap maken in de creatiespiraal: de stap naar lichtheid en harmonie in jezelf. In het boek 'De Enzymfactor' beschrijft één van de beroemdste artsen ter wereld, Dr Hiromi Shinya over het vermogen van ons lichaam zichzelf te vernieuwen en de invloed van vreugde en liefde op dat vermogen.

"We hebben DNA dan wel ontdekt, maar eigenlijk weten we er weinig van. Er sluimert in ons DNA een groot potentieel waarva we nog niet veel begrijpen. Mijn onderzoek wijst erop dat een plotselinge toename van positieve emotionele energie, die ontstaat bij gevoelens van liefde, door lachen en vreugde, ons DNA kan stimuleren om een overvloed aan bronenzym te produceren - het wonderenzym dat functioneert als een biokatalysator bij het herstel van onze cellen. Door vreugde en liefde kan er een potentieel ontwaken dat ons huidige voorstellingsvermogen in alle opzichten te boven gaat."

*De Kosmische telling is geïntroduceerd door Marc Smulders en beschreven in zijn boek "De revolutie in 2012 vanuit Pleiadisch perspectief".

TIP: Een overzicht van de dagenergie in alle tellingen vind je hier onderaan op de dagenergie pagina. In de Maya wijsheid app kun je via de instellingen kiezen welke telling je wilt volgen of berekenen.

Creatieprofiel ✮✮

drijfveren en moeiteloosheid

Bestel het profiel van jouw Creatiedriehoek en ontdek je drijfveren en moeiteloze zelf. Meer info

prijs: € 37,- Vul hieronder naam en geboortedatum in.

Naam:
Datum: (DD-MM-JJJJ)
 

Online Creatie cursus✮✮

Wil je ervaren hoe jij creërt in het dagelijks leven? Geef je dan op voor de e-creatiecursus en ervaar je creatiekracht aan de hand van de dagenergie. Je kunt deze cursus in elk levenspad volgen, onafhankelijk van je geboortedatum.

Dagenergie

16 juli 2024

Rode Maan
Rode Maan

Toon 9
Toon 9

Nieuwsbrief

Elke dertien dagen automatisch een vooruitblik op het komend levenspad ontvangen?


Facebook Twitter LinkedIn e-Mail Instragram

1 reacties op "de Tzolkin tellingen"

Gravatar
Gert Pasman
Dank je wel voor deze heerlijke app om meer te leren van mezelf en anderen beter te begrijpen.
Het is een prachtige aanvulling op jouw boeken!!
 

Plaats een reactie