Drie Tzolkin tellingen: harmonie in jezelf

Wie interesse heeft in de Tzolkin krijgt via boeken, lezingen of calculators op internet meestal te maken met de Dreamspell kalender. Deze kalendertelling van de Tzolkin is in 1987 geïntroduceerd door de Maya-onderzoeker José Argüelles. Hij synchroniseerde de Tzolkin met de Gregoriaanse kalender en de 13 manenkalender en verbond ons opnieuw met de wijsheid van de Maya’s. Ook ik heb me lange tijd verdiept in de Dreamspell telling en mijn werk was tot kort voordat ik 'Maya wijsheid voor je levenspad, het Tzolkin profielennboek' schreef alleen op de Dreamspell telling gebaseerd.

Daarnaast is er de Quiché of Klassieke telling, die al vanaf de oudheid ononderbroken doorloopt. Deze klassieke telling wordt nog steeds door de Maya’s gebruikt en kent een ander ritme, doordat er in deze telling niet gerekend wordt met schrikkeldagen. In de Dreamspell telling heeft elke schrikkeldag dezelfde dagenergie als de dag ervoor. In de Quiché telling, heeft elke dag een eigen energie en zo volgden deze twee kalenders altijd hun eigen ritme. 

Je kunt je afvragen welke telling dan de echte of de beste is, en wat de ‘juiste’ dagenergie is. Die manier van denken laat vooral zien dat wij in een tijd van dualiteit en tweestrijd leven. Vele jaren is er een discussie over getallen, cijfers en ‘gelijk’ gevoerd, terwijl anderen probeerden de twee tellingen in het juiste perspectief te plaatsen om de verbinding tussen beide te vinden. Voor mij zijn de vraagtekens, die ook ik had, opgelost sinds er een derde telling bleek te zijn: de Kosmische Tzolkintelling. Dit is de telling die voorbij de dualiteit gaat en de andere twee tellingen verenigt en integreert.

Harmonie

Op 1 maart 2008 gebeurde er iets bijzonders. Dit is de datum dat voor het eerst de Dreamspell telling en de Klassieke telling in perfecte harmonie naast elkaar liepen. Stap voor stap was elke vier jaar door de schrikkeldag de afstand tussen Dreamspell en Klassieke telling kleiner geworden en dit was het moment dat de tellingen met een verschil van achtenveertig dagen in harmonie naast elkaar liepen. In beide tellingen had het dagzegel dezelfde kleur met een verschil van acht zegels en vier tonen. En de gidsenergie in beide tellingen was hetzelfde, behalve bij de overgang naar een nieuw levenspad. De Kosmische telling loop precies in het midden tussen Dreamspell en Klassieke telling, als de verbindende factor. Ook met dezelfde gidsenergie. Deze telling is ontdekt door Marc Smulders en uitvoerig beschreven en onderbouwd door Marc Smulders in zijn boek “De revolutie in 2012 vanuit Pleiadisch perspectief”. Over de bijzondere datum van 1 maart 2012 lees je meer in mijn artikel '1 maart 2012: De Tzolkin als poort naar de eenheid'.

De betekenis van de 3 tellingen

Door het bestuderen van mijn eigen geboorte energie in de drie tellingen, de dagenergie en verschillende bijeenkomsten waarin we met een grote groep de energie en de essentie van de drie tellingen onderzochten, werd duidelijk wat de specifieke betekenis van elke telling was en welke rol elke telling vervult in je leven. Elke telling brengt je in contact met een ander tijdsaspect. De Klassieke telling met het verleden (voorbij dit leven), de Dreamspell met het heden (dit leven) en de Kosmische telling met de tijd na 21-12-2012 en de nieuwe Aarde. Bereken je jouw geboortedag in deze drie tellingen, dan krijg je dus een compleet beeld van jouw blauwdruk en jouw unieke kwaliteiten vanuit het verleden, in het heden en in de toekomst.

Dreamspell telling: wie ben je nu?

De Dreamspell telling is verbonden met het hier en nu, het leven dat je nu leidt. Deze telling laat je zien welke overtuigingen je hebt aangenomen over jezelf en het leven en helpt je onderscheid te maken tussen jouw eigen overtuigingen en die van anderen (omgeving, familie, voorouders) die je niet meer dienen. Aan de hand van deze telling wordt je bewust van de cylci in je levenspad, je kwaliteiten en schaduwkanten. Deze telling levert je een prachtige gereedschapskist voor persoonlijke ontwikkeling. Vanuit de dagenergie van jouw geboorte (weergegeven door een zegel en een toon in de kalender) krijg je namelijk toegang tot de dertien tonen en twintig zegels van je levenspad en de begeleiders op je pad die je bij je eigen kracht brengen en houden. Dit levert een schat aan informatie op over je kwaliteiten, talenten, de kracht achter je zwaktes en hoe jij deze kunt inzetten voor je eigen creaties.

In 'Maya wijsheid voor je levenspad, het Tzolkin profielenboek' maak ik expliciet onderscheid tussen de lichte en schaduwzijden van de zegelkwaliteiten. Het gaat er uiteindelijk om dat je zowel de lichte als de schaduwzijde van elk zegel in jezelf kunt omarmen en accepteren. Pas dan ontstijg je de dualiteit in jezelf doordat beide tegelijk aanwezig mogen zijn. Dit is het einde van de strijd tussen je persoonlijkheid en je ziel.

Quiché (klassieke) telling: de rode draad van je ziel

De klassieke telling gaat voorbij ruimte en tijd. Het is de toegangspoort tot het thema van je ziel: de rode draad door de vele levens die je hebt geleid en waarmee je keer op keer ervaringen opdoet en je lessen leert. In dit thema je grootste kracht en tegenkracht verborgen. Als je het gevoel hebt dat je niet vooruit komt terwijl je al behoorlijk wat gedaan hebt aan je persoonlijke ontwikkeling, kan hier een sleutel liggen om een doorbraak te maken zodat je je volle potentieel kunt inzetten. In de Klassieke telling wordt het levenspad op een andere manier geinterpreteerd dan in de Dreamspell telling. Alle ritmes die de Dreamspell telling kent van 13, 26 en 52 jaar, de gidsen en andere logische verbanden, bestaan doordat de Tzolkin volgens deze telling elke vier jaar een schikkeldag overslaat (ofwel, dezelfde energie toekent als de dag ervoor). Wil je meer weten over de interpretatie van de Klassieke telling, dan raad ik je het boek 'Jaguar Wisdom' van Kenneth Johnson aan.

Nu we 2012 weer een schikkeldag hebben gehad, loopt de Klassieke of Quiché telling weer één dag uit de pas met de Dreamspell en de Kosmische telling. Althans, dat is het geval wanneer we het harmonische verband dat in 2008 is ontstaan weer loslaten. Aangezien nog maar weinig mensen kennis hebben genomen van de Kosmische telling en de harmonie tussen 2008 en 2012, is dat ook de telling zoals je die tegenkomt op diverse websites en caculators. Volgens Marc Smulders is het niet meer dan logisch dat we de haromonie die in 2008 is ontstaan blijven volgen. Meer daarover kun je lezen in het artikel dat ik op basis van zijn uitleg schreef  over 1 maart 2012.

Kosmische telling: de beste versie van jezelf

De Kosmische telling helpt je bij het herstel van de harmonie in jezelf en met de aarde. Het is tijd dat we ons gezonde verstand weer gaan gebruiken en dat persoonlijkheid en ziel gaan samenwerken. De Dreamspell en Klassieke telling helpen je inzicht te krijgen in deze twee delen van jezelf en daarmee het nodige werk te doen. Hoe meer ballast je loslaat, des te meer je jezelf kunt zijn en daar komt de Kosmische telling in beeld. De dagenergie van je geboortedag in de Kosmische telling laat je namelijk de meest natuurlijke authentieke versie van jezelf zien. Ik noem het je moeiteloze Zelf. Het is dat deel van jou dat doet wat het beste bij je past. Dat is niet altijd wat je denkt het beste te kunnen en waar je jezelf in hebt bekwaamd. Je moeiteloze Zelf herken je vaak niet eens, doordat het daarbij gaat om kwaliteiten en talenten die voor jou zo zelfsprekend zijn, dat je zelf niet eens doorhebt dat je ze hebt.

Voor veel mensen geldt dat de kwaliteiten van hun moeiteloze Zelf in hun hobby tevoorschijn komen en niet in hun werk. Daarom zijn zoveel mensen in hun loopbaan het spoor bijster geraakt: ze doen wel waar ze goed in zijn, maar niet wat het beste bij ze past. Als je persoonlijkheid en ziel met elkaar gaan samenwerken, en je moeiteloze Zelf gaat doen wat het beste past bij jouw, dan lever je daarmee een constructieve bijdrage leveren aan de wereld en aan de toekomst die wij onszelf wensen. Een wereld waarin betrokkenheid, mededogen, respect en liefde voor mens en natuur het fundament vormen. Kortom: een tijd waarin we leven vanuit het hart.

Harmonie in jezelf

Wie voor 1 maart 2008 is geboren, kan alsnog voor zijn geboortedag de dagenergie (zegel en toon) berekenen in de Kosmische en Klassieke tellling. Dat de Kosmische telling van je moeiteloze Zelf destijds niet bekend was en dat de Klassieke telling en de Dreamspell telling niet in harmonie met elkaar waren, laat zien hoezeer de verbinding tussen ziel en persoonlijkheid verstoord is geweest. Nu de harmonie vanaf 2008 in de energie is teruggekeerd, betekent dit dat er een poort geopend is om de harmonie in jezelf terug te vinden, de verbinding tussen ziel en persoonlijkheid te herstellen. De Tzolkin wijst daarbij de weg. Als je jezelf voorstelt dat je na 1 maart 2008 opnieuw geboren wordt en de energie van jouw geboortedag in de drie tellingen met elkaar in harmonie brengt, kun je deze harmonie in jezelf integreren. Hoe dat werkt, lees je in mijn artikel 'Creëeren vanuit pijn of vreugde'.

Elvira van Rijn

Dagenergie

19 april 2024

Rode Draak
Rode Draak

Toon 12
Toon 12

Nieuwsbrief

Elke dertien dagen automatisch een vooruitblik op het komend levenspad ontvangen?


Facebook Twitter LinkedIn e-Mail Instragram

0 reacties op "Drie Tzolkin tellingen: harmonie in jezelf"

Plaats een reactie