Energie update Blauwe Adelaar levenspad - 25 september - 7 oktober 2023: Van ieder voor zich naar ieder voor samen

Hoe heb jij het Witte Wind levenspad beleefd? Heb je gekozen voor wat echt van waarde is voor jou? Het was een bijzonder pad waarin we de jaarenergie voor 2023 opnieuw beleefden. Het was voelbaar op vele manieren: er waait een nieuwe frisse wind! De jaarenergie - Gele Ster toon 7 - viel precies in het midden van dit pad, wat symbool staat voor de kanteling die dit jaar kan zijn in vele opzichten.

Een kanteling van 'ieder voor zich' naar 'ieder voor samen'. Niet opgaan in het grote geheel, maar juist je eigen plek innemen om vandaaruit met je eigen vermogens, talenten en kwaliteiten te kunnen bouwen aan een nieuwe samen-leving. De energie van het Blauwe Adelaar levenspad helpt je om nu met hart en ziel daaraan jouw bijdrage te leveren.

Overzicht en wijsheid

Met zijn overzicht en wijsheid geeft Blauwe Adelaar een geheel eigen visie op wat er allemaal gaande is in de wereld. Blauwe Adelaar overziet hoe wat we nu ervaren past in de rode draad van een veel groter tijdsbestek dan wij kunnen overzien. Deze visie kun je gebruiken om samen een mooie toekomst te creëren. Een duurzame toekomst waarin we elkaar de hand reiken. Waarin we ieder op onze eigen manier heelheid brengen waar onbalans is. Blauwe Adelaar helpt je om op te stijgen zodat je wat verder terug én vooruit kunt kijken. Besef dat je voortbouwt op wat in het verleden is gecrëeerd en dat jouw handelen consequenties heeft voor vele generaties na jou.

Hoe het kleine groot kan zijn

Blauwe Adelaar is een echte wereldverbeteraar die perfect ziet wat er gaande is en wat er nodig is om het nieuwe geboren te laten worden. Een valkuil is dat je het gevoel hebt dat er een zware last op je schouders drukt en dat er geen beginnen aan is. De kunst is om het dicht bij jezelf te houden. Wat je voor jezelf doet, in je eigen wereld, brengt ook in de buitenwereld verandering teweeg. Op die manier heb je meer invloed dan je misschien zou denken.

Je hoeft de wereld niet te redden om iets goeds te doen. Voed je eigen bron, zodat je vanuit overvloed kunt delen. Investeren in jezelf heeft enorme impact op de toekomst. Als jij zorgt dat je fit en gezond bent, goed in je vel zit en doet wat echt bij je past, kun je het leven voor anderen ook lichter en makkelijker maken en komt er een nieuw scenario voor de toekomst in beeld.

Jouw bijdrage telt

Hoe fijn is het om je te realiseren dat je veel meer invloed hebt dan je denkt. Dat het zin heeft wat jij bijdraagt. Ook al lijkt het nog zo klein. Elke dag kun je de wereld een beetje mooier maken. Doe vooral met hart en ziel wat jou vervulling geeft en ga regelmatig als een Adelaar boven je leven hangen om je te realiseren hoe ver de consequenties reiken van jouw handelen.

Ik wens je licht, hoop en mooie daden voor de toekomst toe! 

Elvira van Rijn

PS: Werk je professioneel met mensen (in de breedste zin van het woord) en ben je zo enthousiast over de kalender dat je er graag meer mee wilt doen: delen met en voor anderen, op een zichtbare manier of misschien wel wat meer als een instrument voor jezelf op de achtergrond? Dan ben je op 27 oktober van harte welkom bij de Professionaliseringsdag. LEES MEER

DNAfirmaties Blauwe Adelaar levenspad

Elke dag heeft een eigen DNAfirmatie. Een krachtige zin, passend bij het dagzegel. Spreek ze steeds achter elkaar hardop uit: iedere dag alleen die van die dag of iedere dag alle dertien achter elkaar. Doe wat goed voelt voor jou. Elke dag als het kan. Het activeert je oorspronkelijke vermogens en brengt je in verbinding met jouw creatiekracht.

blauwe adelaar

1. Blauwe Adelaar - Ik overzie het grote plan

2. Gele Krijger - Ik volg mijn innerlijke leiding

3. Rode Aarde - Ik ga daar waar mijn voeten mij brengen

4. Witte Spiegel - Ik ben de spiegel voor mijzelf en anderen

5. Blauwe Storm - Ik breng energie om te vernieuwen

6. Gele Zon - Ik breng licht, liefde en warmte

7. Rode Draak - Ik ben mijn eigen moeder

8. Witte Wind - Ik ben mijn eigen vader

9. Blauwe Nacht - Ik ben een uniek kind van de schepping

10. Geel Zaad - Ik ben het volledige potentieel

11. Rode Slang -  Ik ben de instinctieve kracht om te vernieuwen

12. Witte Wereldoverbrugger - Ik ben het begin en het einde

13. Blauwe Hand - Ik ben de helende hand

Integreer de dagenergie in je leven

Met de online curus met de dagenergie - e-wenscursus - leer je ervarenderwijs hoe de dagenergie en levenspaden je ondersteunen om mee te surfen op de flow van de Tzolkin kalender. Je ontdekt hoe je in het dagelijks leven de signalen opvangt, die jou dichter bij jezelf en bij je wensen brengen.

Op 21 oktober start de volgende cursus vanaf Rode Draak toon 1de eerste dag van de nieuwe Tzolkinronde. Geef je direct op of bestel eerst het basis boekenpakket zonder verzendkosten.

Deelname: 47,- Lees hier hoe het werkt en wat je nodig hebt om aan de cursus mee te doen. Of meld je nu aan.

Naam:
Startdatum:
 

Dagenergie

19 april 2024

Rode Draak
Rode Draak

Toon 12
Toon 12

Gratis E-Book

Nieuwsbrief

Elke dertien dagen automatisch een vooruitblik op het komend levenspad ontvangen?


Facebook Twitter LinkedIn e-Mail Instragram

0 reacties op "Energie update Blauwe Adelaar levenspad - 25 september - 7 oktober 2023: Van ieder voor zich naar ieder voor samen"

Plaats een reactie