Energie update Witte Tovenaar levenspad 3 - 15 november 2023: Portaal van wedergeboorte

Hoe heeft het Rode Draak pad jou geholpen om oude patronen te doorbreken? Misschien heb je vooral ervaren dat ze echt niet meer werken en zelfs schade aanrichten als je tegen beter weten in oude wegen blijft bewandelen. Soms is het oude nog zo aanwezig dat je je niet kunt voorstellen, dat er een nieuwe weg mogelijk is. Toch is er altijd een opening. 

Hoe zwaar het ook valt, de kunst is om helemaal aanwezig te blijven bij alles wat zich aandient en je te openen voor voor nieuwe wegen. Ook als je geen idee hebt hoe nu verder. Hopelijk heb je ook al een glimp opgevangen van hoe je leven er uitziet als je daadwerkelijk nieuwe wegen gaat bewandelen. 

Het Witte Tovenaarpad geeft je nu energie om jezelf beschikbaar te maken voor het nieuwe dat de afgelopen tijd al is ontstaan. Misschien heel subtiel. Misschien nog overschaduwd door het oude, maar in potentie aanwezig.

Laat de Tovenaar door jou heen werken

De wijsheid van Witte Tovenaar is niet de intellectuele kennis waaraan we zoveel waarde hechten in onze westerse cultuur. Het is de wijsheid en het weten dat voortkomt uit een afstemming van je geest en je hart. Witte Tovenaar put uit de kracht van de natuur. In dit pad vind je inspiratie door de natuur in te gaan en krachtplekken op te zoeken. Stil aanwezig te zijn. Daar maak je gemakkelijk contact met de beschermende geest van Moeder Aarde en de vrouwelijke energie die is verbonden met dit pad. Deze energie brengt je verder, ook of misschien wel juist als je niet meer weet hoe het verder moet. 

Het totemdier van Witte Tovenaar is de jaguar. Zijn geopende kaak is het portaal van de onderwereld naar de bovenwereld en van de oude wereld naar de nieuwe. Het is het portaal van wedergeboorte waarvoor je soms diep moet gaan, naar plekken in jezelf die je gevormd hebben, zijn bevroren in de tijd. Het is het portaal waardoorheen je verloren zielsdelen kunt ophalen en op een nieuwe manier verbinden met jezelf.

Hoe maak je jezelf ontvankelijk?

Dit Witte Tovenaar zonnejaar geeft je sinds de start op 26 juli extra energie en mogelijkheden om de manier waarop je leeft en werkt te veranderen: meer bezield, minder bedacht. Met deze energie sla je de brug van hoofd naar hart, van uiterlijke kennis en macht naar innerlijke wijsheid en kracht.

Ik geef je graag drie tips om jezelf ontvankelijk te maken voor deze  energie:

TIP 1: Sta jezelf toe ​​'niet te weten'. 

Soms word je verrast doordat dingen anders lopen dan je had gehoopt of verwacht. Dat kan behoorlijk frusterend zijn en veel vragen oproepen waarop je denken geen antwoord heeft. Misschien ben je geneigd meteen in de actie te schieten. Je hoeft niets te forceren. Als de tijd rijp is, wordt vanzelf duidelijk wat deze wending je te vertellen heeft en wat jij kunt bijdragen. Wees stil en wacht, dan komt het antwoord vanzelf naar je toe.

Een prachtige gelegenheid om jezelf ontvankelijk te maken voor het weten dat voorbij je denken gaat is de workshop 'Afstemmen op je eigen wijsheid'. Daar vind je antwoorden en inzichten waar je met je denken niet bij kunt. De dagenergie helpt je om ze naar je bewustzijn te brengen. 

TIP 2: Leer jezelf en jouw potentie beter kennen.

We beleven momenteel een transitie van groepsbewustzijn naar inidividueel bewustzijn. Deel uitmaken van de groep door te doen wat iedereen doet, is niet meer wat we nodig hebben om te kunnen overleven. Juist het kennen van jouw unieke talenten en kwaliteiten, je onderscheiden van anderen, afwijken van de norm wordt steeds belangrijker om de stap van overleven naar leven te maken.

De Tzolkin kalender reikt je de handvatten aan om juist dat onontdekte potentieel in jezelf en anderen bewust te maken. Is de kalender helemaal nieuw voor jou, dan ben je van harte welkom bij de Startcursus Tzolkin als kompas. Wil je diepgaand leren werken met de kalender, in maart 2024 start er een nieuwe groep met de jaartraining Tzolkin als kompas - voor het eerst in het zuiden van het land. Alle data vind je in de agenda.

TIP 3: Maak ruimte voor een leven waarvan je hart sneller gaat kloppen. 

Soms zijn we bereid om niet te groeien uit loyaliteit aan eerdere generaties. Onbewust ben je trouw aan hen die om wat voor reden dan ook de kansen en mogelijkheden niet hadden om hun potentieel volledig te benutten. Het Witte Tovenaar levenspad geeft je energie om voorbij deze loyaliteit te stappen, je eigen dromen waar te maken. Juist omdat zij het niet konden en jij die mogelijkheden wél hebt.

Wil je een wending aan jouw leven geven, in februari start er weer een nieuwe groep met het jaartraject Je eigen plek innemen.

Ik wens je een magisch pad toe en mooie nieuwe wegen!

Elvira van Rijn

DNAfirmaties Witte Tovenaar levenspad

Elke dag heeft een eigen DNAfirmatie. Een krachtige zin, passend bij het dagzegel. Spreek ze steeds achter elkaar hardop uit: iedere dag alleen die van die dag of iedere dag alle dertien achter elkaar. Doe wat goed voelt voor jou.  Elke dag als het kan. Het activeert je oorspronkelijke vermogens en brengt je in verbinding met jouw creatiekracht.

witte tovenaar

Dag 1. Witte Tovenaar - Ik luister naar het weten van mijn hart

Dag 2. Blauwe Adelaar - Ik overzie het grote plan

Dag 3. Gele Krijger - Ik volg mijn innerlijke leiding

Dag 4. Rode Aarde - Ik ga daar waar mijn voeten mij brengen

Dag 5. Witte Spiegel - Ik ben de spiegel voor mijzelf en anderen

Dag 6. Blauwe Storm - Ik breng energie om te vernieuwen

Dag 7. Gele Zon - Ik breng licht, liefde en warmte

Dag 8. Rode Draak - Ik ben mijn eigen moeder

Dag 9. Witte Wind - Ik ben mijn eigen vader

Dag 10. Blauwe Nacht - Ik ben een uniek kind van de schepping

Dag 11. Geel Zaad - Ik ben het volledige potentieel

Dag 12. Rode Slang - Ik ben de instinctieve vernieuwer

Dag 13. Witte Wereldoverbrugger -  Ik ben het begin en het einde 

Integreer de dagenergie in je leven

Met de online curus Leven en groeien met de dagenergie - e-wenscursus - leer je ervarenderwijs hoe de dagenergie en levenspaden je ondersteunen om mee te surfen op de flow van de Tzolkin kalender. Je ontdekt hoe je in het dagelijks leven de signalen opvangt, die jou dichter bij jezelf en bij je wensen brengen.

Geef je nu alvast op voor de cursus die start op 12 december. Je ontvangt dan direct al per mail het startdocument waarmee je je kunt voorbereiden. Lees hier hoe het werkt en wat je nodig hebt om aan de cursus mee te doen.

Deelname: 47,- 

Naam:
Startdatum:
 

Wil je diepgaand leren werken met de kalender, in september start er weer een nieuwe groep met de jaartraining Tzolkin als kompas

Dagenergie

19 april 2024

Rode Draak
Rode Draak

Toon 12
Toon 12

Gratis E-Book

Nieuwsbrief

Elke dertien dagen automatisch een vooruitblik op het komend levenspad ontvangen?


Facebook Twitter LinkedIn e-Mail Instragram

1 reacties op "Energie update Witte Tovenaar levenspad 3 - 15 november 2023: Portaal van wedergeboorte"

Gravatar
Chantal
Geinspireerd door de energie update:
Bedacht, Bezield
Die oude weg die voor me ligt, die mij roept als een sirene in een woeste zee
Luisteren naar haar, slaat mijn schip op de rots kapot
De opening voor een behouden vaart vraagt navigeren naar mijn innerlijke kompas, mijn midden
Aandacht, aanwezigheid en openheid vormen de route naar wijsheid en kracht
Te vinden in de natuur, waar ik mezelf kan voelen
De plekken in mezelf die bevroren zijn in de tijd, verwarmen met compassie
Wachten in stilte op de bezielde verbinding met mezelf
 

Plaats een reactie