mexico 1594150 640Hoe zit het met 2012?

Over 2012 en 'De' Maya kalender bestaan veel misverstanden. Zo kun je eigenlijk niet spreken van 'de' Maya kalender want de Maya's hadden vele kalenders voor verschillende doeleinden. Een van de grootste misverstanden is dat de Maya's hebben voorspeld dat in december 2012 de wereld zou vergaan.

De Lange tellingkalender

De Maya kalender, die in 2012 een cyclus voltooide is Lange telling kalender: de kalender waarmee de Maya’s grote tijdperiodes meten. Een heel andere kalender dan de Tzolkin die een omloop heeft van 260 dagen. Volgens de afstammelingen van de Maya’s is de Tzolkin gebaseerd op de duur van de zwangerschap. Zij gebruiken deze kalender al meer dan tweeduizend jaar ononderbroken. De kalender is opgebouwd uit een combinatie van twintig dagzegels in dertien varianten (tonen). Je kunt er op twee manieren naar kijken. Als twintig periodes van dertien dagen (de levenspaden, wavespells of geboortegolven genoemd) of dertien periodes van twintig dagen.

De Lange tellinge kalender is gebaseerd op het religieuze jaar van 360 dagen, een ‘Tun’.Een Tun bestaat uit achttien periodes van twintig dagen. De Maya kennen in deze kalender de volgende periodes:

  • Kin: 1 dag
  • Vinal: 20 Kin, 20 dagen
  • Tun: 18 Vinals, 360 dagen
  • Katun: 20 Tun, 20 x 360 dagen
  • Baktun: 20 Katun, 400 x 360 dagen

Een omloop van de Lange Telling kalender duurt dertien Baktuns ofwel 13 x 400 = 5200 Tun (religieuze jaren) wat gelijk is aan 5125 jaar.
Geleerden die zich in de Maya’s hebben gespecialiseerd, proberen al vanaf het begin van de 20e eeuw de Lange Telling met onze Gregoriaanse kalender te correleren. Er is een enorme verscheidenheid aan correlaties voorgesteld. In 1897 opperde Joseph Goodman dat de scheppingsdatum van de Maya’s 3114 voor Christus was. Precies 5125 jaar later was het 2012. In 1926 en 1927 hebben Maya-onderzoekers twee data benoemd als einde van de Lange Tellingkalender: 21 december 2012 en 23 december 2012.

Einde der tijden?

2012 was zeker niet, zoals veel berichten rond die tijd vertelden, het einde der tijden. De Maya's kijken heel anders naar tijd dan wij westerlingen. Voor ons is de tijd een lijn met een begin en een einde. Voor de Maya's is de tijd een spiraal waarin aan het eind van een cyclus gewoon weer een nieuwe begint. In 2012 is zelfs voor eens en voor altijd bewezen dat de Maya's ver voorbij 2102 dachten. In mei van dat jaar ontdekten archeologen unieke muurtekeningen en berekeningen van de Maya's. Daarin ontdekten ze een datum die ongeveer 7000 jaar in de toekomst ligt.

Dagenergie

16 juli 2024

Rode Maan
Rode Maan

Toon 9
Toon 9

Nieuwsbrief

Elke dertien dagen automatisch een vooruitblik op het komend levenspad ontvangen?


Facebook Twitter LinkedIn e-Mail Instragram

0 reacties op "Hoe zit het met 2012?"

Plaats een reactie