Creëren vanuit pijn of vreugde?

Een nieuwe ontdekking in de Tzolkin

 

Nu 2012, een jaar van grote transformaties, ver achter ons ligt, wordt steeds duidelijker dat de tijd rijp is om in beweging te komen. Het is tijd om te handelen, te focussen op de toekomst en daadwerkelijk onze creatiekracht in te zetten. De Tzolkin kan ons hierbij ondersteunen. De kalender openbaart namelijk onze mogelijkheden, helpt ons om hiermee bewust om te gaan en laat ons bovendien zien hoe we dagelijks kunnen meesurfen op de energie.

Dat deze kalender leeft en steeds weer nieuwe mogelijkheden openbaart, ervoer ik op 12 mei 2013, toen ik een nieuwe ontdekking deed in de Tzolkin. Het bleek een volgende stap te zijn in het proces op weg naar creëren vanuit volledige harmonie en vreugde. De rotonde waarop we soms eindeloos rondjes lijken te draaien, veranderde voor mijn geestesoog in een creatiespiraal met als basis de driehoek van de drie tellingen.

Tijdens de intervisiebijeenkomst eind mei met ‘Maya wijzen’ uit het Noorden hebben we de nieuwe inzichten getest en ook individueel heb ik inmiddels met verschillende mensen ervaren dat het tijd is voor een nieuwe vorm van lichtheid en harmonie en dat de poort hiervoor wijd open staat.

Groeien met pijn en moeite

In mijn boek ‘Mayawijsheid voor je levenspad, het Tzolkin profielenboek’ heb ik voor het eerst de driehoek van de drie tellingen geïntroduceerd. Deze driehoek is een combinatie van je geboorte-energie (zegel en toon) volgens de Dreamspell telling, de Klassieke Quiche telling van de oude Maya’s en de Kosmische telling, die door Marc Smulders werd geïntroduceerd in 2008. De driehoek bevat de kernkwaliteiten en creatiekracht (zegels en tonen) van je geboortedag in drie tellingen die elk een deel van jezelf representeren:

  • je persoonlijkheid – Dreamspell telling
  • je moeiteloze Zelf – Kosmische telling
  • je drijfveer van je ziel – Klassieke telling

 


Afbeelding: de creatiedriehoek met drie kernkwaliteiten

Je ziel heeft al heel wat meegemaakt. Levens achtereen ben je bezig lessen te leren rond jouw eigen thema (weergegeven door je zegel en toon in de Klassieke telling). Vanuit deze drijfveer heb je allerlei kanten van je potentieel ervaren en geleefd. Je hebt ervan genoten, er anderen mee geholpen, je bent er slachtoffer van geworden en je hebt je potentieel ook ooit misbruikt vanuit macht. Al die ervaringen sla je op in je systeem. Wie op weg is om zijn eigen grootsheid te ontdekken, loopt vaak tegen veel weerstand in zichzelf aan vanuit ervaringen uit het verleden. Keer op keer herhalen we die ervaringen, tot de lessen zijn geleerd en het karma is ingelost. We groeien - gedreven door onze ervaringen - dus eigenlijk vanuit lijden.

Vrij van karma?

Ik heb in 2012 van verschillende kanten gehoord, dat de tijd van karma inlossen voorbij is en vroeg me dan af hoe dat kan. De driehoek geeft daar antwoord op. De eerste stap op weg naar vreugde was de ontdekking van de derde Kosmische telling. Tot die tijd waren er twee tellingen: die van je ziel en je persoonlijkheid. Ze lieten zien hoe ver we zijn afgedreven van onszelf in de dualiteit en hielpen ons opnieuw verbinding te maken met wie we werkelijk zijn en waarvoor we op aarde zijn gekomen. De Kosmische telling laat het zegel en de toon van je moeiteloze Zelf zien: de creatiekracht en kernkwaliteit die tevoorschijn komen als je ziel en persoonlijkheid opnieuw zijn verbonden en met elkaar gaan samenwerken*. Hoe meer je persoonlijk groeit door ballast uit je verleden los te laten en verbinding maakt met je ziel en je bestemming, des te meer kun je doen wat het beste bij jou past en op die manier een constructieve bijdrage leveren aan het grote geheel. Je wordt de beste versie van jezelf: moeiteloos en met plezier doe je wat je het gemakkelijkst af gaat.

De weg naar moeiteloosheid en plezier kan tegenstrijdig genoeg soms enorm zwaar aanvoelen. Wie zijn grootste kracht wil leven, loopt in zichzelf tegen muren aan, draait soms eindeloos rondjes op een rotonde die geen afslag lijkt te hebben en moet regelmatig door diepe dalen heen.

In het boek ‘Aardevrouwen spreken’ heb ik al laten zien dat focus op de toekomst, in plaats van op het verleden, die weg al enorm veel lichter maakt. Wat je aandacht geeft groeit. Het scheelt enorm als je elke schijnbare blokkade in jezelf ziet als een teken van bevrijding. Je kunt jezelf beter afvragen welke stap voorwaarts je hebt genomen, dat deze hindernis is omgevallen, dan tegen een blokkade aankijken die je tegenhoudt. De enige reden dat een blokkade zich aandient, is namelijk dat het tijd is voor bevrijding. Toch ben je ook op deze manier, weliswaar met positieve focus, nog steeds bezig met groeien vanuit lijden. Ook dat hoeft niet meer. Het kan nog makkelijker.

Van groei naar creatie

De Maya’s leren ons dat we niet alleen een product van de schepping zijn, maar ook de schepper zelf. Dit vraagt om een heel nieuwe denkwijze. Wij zijn namelijk niet gewend om te scheppen, we zijn gewend om te groeien. En dat doen we vanzelf. De één wat harder dan de ander, maar groeien doen we. We groeien met de seizoenen mee. Elk jaar een jaar ouder, soms ook wijzer, en dat duurt totdat we hier klaar zijn en de aarde verruilen voor de eeuwigheid. De Tzolkin gaat echter niet uit van groei. Deze kalender gaat namelijk dwars tegen de seizoenen in. Na een rode dag (de kleur van het Oosten, de lente en een nieuw begin) volgt geen gele dag (Zuid, zomer en volwassenheid) maar een witte. En wit staat voor het Noorden, de winter. Daarna volgt Blauw, de kleur van het westen en de transformerende kracht van de herfst. De kalender draait dus tegen de seizoenen in. En dat is precies het verschil tussen groeien en creëren.

 


Afbeelding: de creatiecyclus draait tegen de seizoenen in.

Creëren gaat als volgt. In de energie van rood ontvangen we inspiratie, een impuls voor een nieuwe creatie. Voordat dit idee volwassen kan worden, heeft het verfijning nodig en vooral bevestiging dat het een impuls is met eeuwigheidswaarde: iets wat werkelijk gemanifesteerd wil worden. In de energie van wit mogen we het direct weer loslaten, niet om het te laten gaan, maar om afstand te nemen zodat we het kunnen zien zoals het is. We nemen de tijd om het idee af te stemmen met de hemel en alle hulp die daar beschikbaar is: de steun van onze krachtige voorouders, onze gidsen en de engelen. In de energie van blauw ontvang je het weer terug, verfijnd en geleid vanuit de eeuwigheid. Het is helemaal voor jou – je mag het aannemen, transformeren en er jouw eigen ding van maken. Met de energie van Geel maak je vervolgens je creatie af. Het idee mag daarmee daadwerkelijk in de vorm neergezet worden op Aarde. Rood, wit, blauw, geel, tegen de klok en tegen de groeicyclus is scheppen: de Hemel op Aarde brengen: creëren in plaats van groeien. Als mens op aarde groeien we, dat gaat vanzelf. Maar je hebt heel duidelijk een tweede rol: je bent zelf de schepper en kunt bewust creëren. Dat maakt je verantwoordelijk voor je intenties. Wat je aandacht geeft, bewust of onbewust, groeit namelijk als kool.

Op reis in de creatiespiraal

De draairichting is bepaald. Ik neem je mee op reis door de creatiespiraal, tegen de richting van de klok in. We beginnen bij het begin: de eeuwigheid waar je vandaan komt en je drijfveer vanuit de Klassieke telling. Vanuit deze eeuwigheid kom je op aarde en ontwikkel je jezelf onder de specifieke omstandigheden waarin jij opgroeit tot wie je bent. Deze persoonlijkheid vind je terug in de rechterpunt van de driehoek met je geboortezegel en -toon vanuit de Dreamspell telling. Hier ontwikkel je jouw persoonlijkheid en maak je verbinding met je ziel. Dan gaan je persoonlijkheid en ziel samenwerken en komt je moeiteloze Zelf tevoorschijn. Je stijgt als het ware op naar de top van de driehoek. Het zegel en de toon die hierbij horen, bereken je door vanaf je Dreamspell zegel vier zegels terug te tellen en bij je geboortetoon twee tonen op te tellen. De dagenergie die hierbij hoort, weergegeven door een combinatie van een zegel en toon, verschilt vierentwintig dagen van de Dreamspell telling.


Voorbeeld: Je rekent Dreamspell Gele Ster toon 11 om naar de Kosmische telling. Vier zegels terugtellen vanaf Gele Ster betekent dat je vier stappen terug doet en via Blauwe Hand, Witte Wereldoverbrugger, Rode Slang terecht komt bij Geel Zaad. Vervolgens tel je bij toon 11 twee tonen op en kom je uit op toon 13. Gele Ster toon 11 in de Dreamspell telling wordt dus Geel Zaad toon 13 in de Kosmische telling.

 


Afbeelding: creatiedriehoek met drijfveer vanuit lijden

 

Creatie vauit vreugde: De Nieuwe Aarde Kin

Als je vanuit de top terugkeert naar de linkerpunt van de driehoek, je geboortezegel en -toon in de Klassieke telling, draai je in een kringetje rond. De Tzolkin is echter geen cirkel maar een spiraal, een creatiespiraal. Deze spiraalbeweging komt tevoorschijn in de driehoek als we voor de drijfveer van de Klassieke telling niet de dagenergie van je geboortedag toepassen, maar de dagenergie (zegel en toon) die harmonieert met de andere twee tellingen. Ik noem deze dagenergie je Nieuwe Aarde Kin. Net zoals de Kosmische telling vierentwintig dagen verschilt van de Dreamspell telling, is dit de dagenergie van de Klassieke telling die vierentwintig dagen verschilt van de Kosmische telling. Dit is niet zomaar een rekenkundige truc, want voor iedereen die na 1 maart 2008 is geboren, is de geboorte-Kin van de Klassieke telling simpelweg gelijk aan de Nieuwe Aarde Kin. Sinds die datum lopen de tellingen in perfecte harmonie naast elkaar met tussenpozen van precies vierentwintig dagen. Wie voor die datum is geboren, stemt zich volgens deze harmonie af op de Nieuwe Aarde Kin.

Wel is het zo dat nu we in 2012 weer een schikkeldag hebben gehad, de Klassieke of Quiché telling weer één dag uit de pas loopt met de Dreamspell en de Kosmische telling. Het lijkt erop dat we het harmonische verband dat in 2008 is ontstaan weer loslaten. Ik kijk daar anders naar. Het heeft heel lang geduurd voordat de Klassieke en de Dreamspell telling, ziel en persoonlijkheid elkaar gevonden hadden. De Klassieke telling liep als het ware 'achter': elke vier jaar kwam de ziel een stapje dichter bij de persoonlijkheid totdat er vanaf 1 maart 2008 vier jaar lang harmonie was. Maar het proces gaat door. Vanaf 1 maart 2012, loopt de Klassieke telling weer één dag voor op de Dreampsell telling: de ziel loopt nu voorop! 

 


Afbeelding: creatiedriehoek inclusief DNA signatuur: drijfveer vanuit vreugde

 

Als je je voorstelt dat je na 1 maart 2008 opnieuw geboren bent op een dag die samenvalt met de dagenergie van de Kosmische telling en de Dreamspell telling, kun je deze Nieuwe Aarde Kin in jezelf integreren. Als je uitgaat van je Kosmische zegel en toon en je past dezelfde formule toe als van Dreamspell telling naar Kosmische telling, krijg je de dagenergie (zegel en toon) die in perfecte harmonie is met de andere punten van de driehoek: je Nieuwe Aarde Kin. In het voorbeeld is dat Gele Zon toon 2.

Zet je deze Nieuwe Aarde signatuur links naast jouw Klassieke zegel en toon, dan krijg je een spiraalbeweging: de creatiespiraal. Je laat de beladenheid van je geboorte Kin (zegel en toon) van de Klassieke telling los en maakt de stap naar de lichtheid van je drijfveer vanuit De Nieuwe Aarde Kin: de zegel en toon van de Klassieke telling die harmonieert met de twee andere tellingen. De zegel-en-tooncombinatie die uit deze berekening komt, laat zien hoe jij creëert vanuit vreugde. Vanuit deze energie kun je je licht laten stralen, dwars door al het lijden heen verbinding maken met jezelf. Het lijden lost op, op een lichte manier en jouw creatiekracht komt vrij in volledige harmonie. Ik nodig je van harte uit verbinding te maken met jouw DNA signatuur en de volgende stap maken in de creatiespiraal: de stap naar lichtheid en harmonie in jezelf.

Wat gebeurt er als je je verbindt met je DNA Kin?

In de korte tijd dat ik nu werk met De Nieuwe Aarde Kin zijn er al prachtige resultaten merkbaar. Wat er gebeurt verschilt natuurlijk per persoon. Voor sommigen is het nieuwe bewustzijn het sluitstuk van een lang proces, voor anderen het begin daarvan of een boost om verder te gaan. Van de mensen met wie ik de nieuwe creatiedriehoek heb onderzocht heb ik reacties verzameld. Ze geven een idee hoe voor hen de creatiedriehoek werkt.

"Elvira heeft mij in een kort overzicht van mijn Maya driehoek een enorm geschenk gegeven. Het was het laatste puzzelstukje wat ik nodig had, waardoor letterlijk alles op z'n plek viel. Sindsdien is voor mij alles helder, innerlijk rustig en vol vertrouwen en in de praktijk betekent dit: ik ga als een speer! Superblij mee en voor iedereen een warme aanbeveling om de Maya wijsheid jou te laten ondersteunen op jouw pad!" Jolande Pit, Praktijk voor ouder-kindcontact

"Mijn nieuwe zegel en toon van mijn vreugde-drijfveer is Blauwe Storm toon 11. Ik heb deze nieuwe zegel en toon bij de opleidingsmodule 'De kracht van de Rode Zegels’ op 24 mei jl. bij Elvira ontdekt en een paar uur later meteen kunnen activeren en manifesteren (op een toon 10 dag Rode Draak) door me fysiek als gids in een partnerkruis op te stellen. Door me te verbinden met mijn nieuwe zegel en toon heb ik de persoon waar het in dit geval om ging kunnen healen via oogcontact en mijn nieuwe energieveld. Toen dit gebeurde was ik me hiervan nog niet zo bewust (het was immers voor mij ook nogal vers allemaal) maar de betreffende persoon heeft mij later bevestigd dat er door deze sessie veel was gebeurd en veel was opgeruimd bij haar. Heerlijk om te horen. Ik hoef dus niet meer hard te werken om gewoon mezelf te kunnen zijn (ofwel om mijn bestemming te kunnen leven) en om anderen te helpen en healen. En hoe mooi klopt het weer met de dagenergie van 24 mei 2013: Toon 10: “Vandaag ga je jouw creatie de wereld in brengen. Iets wat eerst alleen jouw idee was, wat je hebt vormgegeven en bezield, wordt nu iets wat tastbaar is voor iedereen". Annette van Oorspronk, Praktijk voor Wezenlijke groei

"Toen ik mij verbond met mijn nieuwe zegel en toon voelde ik een soort opluchting, een lichter worden in mezelf, alsof ik boven alles uit kon stijgen en weer overzicht had. Vervolgens gebeurden er in de week daarna een aantal bijzondere dingen; ik kreeg ineens na 2 jaar een baan die precies past binnen mijn kaders zodat ik daarnaast ook nog mijn passie kan gaan leven. Deze passie krijgt ineens een duidelijke vorm. Ik ontmoet mensen op mijn pad die precies datgene brengen wat ik nodig heb om verder te komen en in een razend tempo, mag ik wel zeggen. En ik kan aanvaarden, ontspannen, genieten. Alsof ik na een lange dolende reis eindelijk weer op koers lig." Nicole Boeijink, Je Natuurlijke Zelf

"Ongelofelijk welke inzichten er tot stand komen sinds ik gisteren in contact ben gekomen met de blauwdruk van mijn vreugdevolle bestaan, het zegel, de toon en het levenspad van de nieuwe aarde telling. De weg die ik bewandeld heb om de ware verbinding met mezelf tot stand te brengen en waarin mijn persoonlijkheid en drijfveer steeds meer de balans vonden waardoor ik het moeiteloze zelf ervoer.Van daaruit wist ik mijn potentieel te activeren maar waar ik steeds heen en weer geslingerd werd in verschillende emoties. De nieuwe aarde telling blijkt de richting van vreugde te zijn en zo ervaar ik het ook." Francien Baltissen, CIBA - Creativiteit, Innovatie, Bewustwording en Advies

“Wat ik vooral merk is dat ik bleef worstelen met mijn zielezegel in de Klassieke telling. Ik herkende hem wel, maar hij voelde toch niet lekker. Nu snap ik dat dat met het karma te maken heeft. Mijn zielezegel zonder karma was het missende stukje dat past bij de ontwikkeling die ik nu doormaak. Ik voel rust in de nieuwe driehoek. Ik word blij van mijn zielezegel zonder karma. Mijn kern is nu geheel wit en gaat dus over zuiveren. Dat voelt zo natuurlijk. Caroline Rijnbeek, innovatieadviseur Syntens

* Zie mijn artikel hierover: ‘De toekomst is nu beschikbaar’ in het boek Aardevrouwen spreken, uitgegeven in 2012 door A3 boeken.

Elvira van Rijn

Dagenergie

19 april 2024

Rode Draak
Rode Draak

Toon 12
Toon 12

Nieuwsbrief

Elke dertien dagen automatisch een vooruitblik op het komend levenspad ontvangen?


Facebook Twitter LinkedIn e-Mail Instragram

0 reacties op "Creëren vanuit pijn of vreugde?"

Plaats een reactie