Tzolkin en Dreamspell kalender: sleutels voor spirituele groei

Yoga International Marije Haasjes Export LR en HR LR web Yoga International Marije Haasjes Jip de Jonge 0139Wie interesse heeft in de Tzolkin krijgt via boeken, lezingen of calculators op internet gegarandeerd te maken met twee verschillende tellingen van de Tzolkin: de Dreamspell telling en de Quiché of Klassieke telling. Voer je in een calculator een willekeurige datum in, dan krijg je bij elke telling een andere uitkomst. Verwarring alom! Of toch niet?

Voor mij is het bestaan van een klassieke en ‘moderne’ Tzolkin altijd een aanmoediging geweest om beide te onderzoeken en ervaren. Door met beide kalenders te werken, heb ik sleutels gevonden om spiritueel te groeien. Ze vertegenwoordigen verschillende delen van onszelf en maken ons ieder met hun eigen energie bewust van onze heelheid en wijsheid. Omdat er nogal wat verwarring is over ‘de’ Maya kalender leg ik je graag uit wat nu precies de verschillen zijn.

Twee kalenders

Eind 1991 introduceerde José Argüelles de Dreamspell of 13 Manen kalender: een nieuwe kalender gebaseerd op de klassieke Tzolkin kalender die nog steeds wordt gebruikt door kalenderbewaarders in de hooglanden van Guatemala. Deze Dreamspell kalender is uiteindelijk de meest gangbare versie van de Tzolkin in Nederland en andere Europese landen geworden en kent een eigen telling die verschilt van klassieke Tzolkin. Het is belangrijk je te realiseren dat deze Dreamspell kalender geen oorspronkelijke Maya kalender is. Wanneer je in Mexico of Guatemala in aanraking komt met de Tzolkin is dat altijd de klassieke Tzolkin kalender. De basis van beide kalenders vormt de verbinding tussen twee cycli: ons fysieke zonnejaar van 365 dagen en de Tzolkin cyclus van 260 dagen.

Koppeling met het aardse zonnejaar

In de Dreamspell kalender is het zonnejaar van 365 dagen verdeeld in dertien maanperioden van 28 dagen plus 1 dag buiten de tijd, te weten 25 juli. De dag erna, 26 juli, is gekozen als de start van het nieuwe zonnejaar. Verder is kenmerkend voor deze kalender dat de schrikkeldag – 29 februari - geen eigen dagenergie kent. Argüelles beschouwt schrikkeldag als een correctiedag die geen eigen zegel en toon heeft. Daardoor ontstaat er in de Dreamspell kalender een wiskundig ritme dat José Argüelles de synchrone orde noemt: een cyclus die zich elke 52 jaar herhaalt. Dit ritme zorgt voor bijzondere patronen waardoor je op een geheel andere manier informatie krijgt over je kernkwaliteiten, je levenspad en levensloop dan in de klassieke Tzolkin.

De Maya’s koppelen hun kalender niet aan de de 13 Manen kalender, maar aan de Haab kalender. Dat is hun aardse of agrarische kalender van 365 dagen. Deze Haab kalender is verdeeld in 18 maanden van 20 dagen (Vinal) plus een periode van vijf dagen (Wayeb) dus 360 + 5 dagen. Deze kalender duurt altijd 365 dagen. In de klassieke Tzolkin kalender wordt elke dag geteld – ook onze Gregoriaanse schrikkeldag - en heeft elke dag een eigen ‘gezicht van de zon’ met een zegel (Nawal) en een toon (getal).

Het koppelen van de Tzolkin aan twee verschillende jaarkalenders (13 manen en Haab) en het al dan niet rekenen met schrikkeldag maakt dat de interpretatie van Dreamspell en klassieke Tzolkin wezenlijk van elkaar verschillen én anders aanvoelen.

De 52 jarencyclus

Misschien weet je dat 52 jaar bij verschillende inheemse volken de leeftijd is waarop je ‘elder’ bent en je wijsheid mag doorgeven. In de Dreamspell telling ben je op je 52e verjaardag voor het eerst jarig op je geboortezegel en -toon. Volgens de klassieke Tzolkin voltooi je deze 52 jaren cyclus 13 dagen voor je 52e verjaardag. In 52 Haab jaren worden er immers dertien schrikkeldagen niet geteld en heeft een bijzondere reden.
Het kenmerkende aan deze periode van 52 Haab jaren is namelijk dat die exact in lijn is met de omloop van Venus, de belangrijkste planeet voor de Maya’s. Een complete omloop van Venus ten opzichte van de zon duurt namelijk exact 104 Haab jaren ofwel 104 Gregoriaanse jaren verminderd met 26 dagen. Deze berekening kunnen we terugvinden in de Venus tabel in de Dresden codex. Deze codex bevat tabellen die de Venus- en Marscycli en de zonsverduisteringen in kaart brengen waarop de Maya priesters hun voorspellingen baseerden. Precies dertien dagen voor je Gregoriaanse 52e verjaardag vier je dus ook een soort verjaardag: je Venus verjaardag die precies valt op de helft van een complete omloop van Venus.
Deze belangrijke en exacte correlatie met Venus is de reden dat de Maya’s nooit zouden kiezen voor het toevoegen van een schrikkeldag of voor een vaste Gregoriaanse datum zoals 26 juli voor de start van het nieuwe jaar. Niet Sirius maar Venus is voor de Maya’s het ijkpunt in hun kalendertelling.

De kracht van samen

Samen helpen deze kalenders je de verbinding tussen je persoonlijkheid en je ziel te versterken, zodat je meer en meer kunt kiezen voor leven en creëren vanuit vreugde in plaats van overleven en creëren vanuit lijden.
De Dreamspell kalender maakt je wakker. De twintig zegels en dertien tonen laten je zien dat je een keus hebt. Dat je kunt kiezen voor de lichtheid en liefde die je in je hebt. Ze nodigen je uit om te stralen en met jouw unieke kwaliteiten een bijdrage aan de wereld te leveren.
De klassieke Tzolkin kalender brengt je in verbinding met je diepste drijfveren. Die reiken verder dan alleen het leven dat je hier en nu leidt en helpen je om te herinneren wie je werkelijk bent en hoe je in dit leven je drijfveren tastbaar kunt maken in het dagelijks leven.

Meer over werken met de verschillende kalenders vind je in de geheel herziene en uitgebreide uitgave (3e druk) van ‘Maya wijsheid voor je levenspad, het Tzolkin profielenboek’. Daarin ga ik uitgebreid in op de bijzondere patronen in de Dreamspell telling en de inzichten die je krijgt in je levensbestemming als je zowel met de Dreamspell als met de klassieke Tzolkin werkt.

Wil je niet zelf in de boeken duiken maar deze kalenders wel voor jou laten werken? Dan begeleid ik je graag aan de hand van een persoonlijke vraag of thema. Kijk hier voor de mogelijkheden.

Dagenergie

16 juli 2024

Rode Maan
Rode Maan

Toon 9
Toon 9

Nieuwsbrief

Elke dertien dagen automatisch een vooruitblik op het komend levenspad ontvangen?


Facebook Twitter LinkedIn e-Mail Instragram