Het Rode Slang levenspad

Rode Slang energie is heel basaal. In het Rode Slang levenspad word je geholpen om bewust om te gaan met de wijsheid van je lichaam. Het reptielenbrein van de slang is de oudste laag in onze hersenen. Het is verantwoordelijk voor je primaire overlevingsdrang. Soms zeg of doe je iets waarvan je achteraf niet begrijpt waar het vandaan komt. Het reptielenbrein reageert dan emotioneel en instinctief op bekende prikkels. In de huidige situatie is er iets wat herinnert aan een heftige gebeurtenis uit het verleden. De emoties die ermee gepaard gaan, sla je als herinnering op in je cellen. Zelfs de herinneringen van je ouders, je voorouders en de evolutie zijn opgeslagen in je cellen. Alles wat je meemaakt, sla je bewust en onbewust op.

In het Rode Slang levenspad word je uitgenodigd om vanuit een hoger perspectief naar de taal van je lichaam te kijken en er werkelijk naar te luisteren. Wat heeft jouw lichaam je te zeggen? Versta je de taal van je lichaam en versta je de kunst ernaar te handelen, dan kun je net als de slang oude huid afwerpen en jezelf vernieuwen.

Een intens levenspad met 10 poortdagen

Het Rode Slang levenspad is een pad met tien van de tweeënvijftig poortdagen van de Tzolkin. Je herkent ze in de kalender aan de zwarte vakjes. Tijdens deze poortdagen zijn de sluiers dun en zijn we extra ontvankelijk voor de kosmische energie. Zorg goed voor jezelf, open jezelf voor wat zich aandient en wees erop bedacht dat deze dagen heel intens kunnen zijn. Je krijgt enorme kansen om veranderingen in jezelf te bewerkstelligen en daarmee een verandering in de wereld te brengen. We leven in een tijd waarin we linksom of rechtsom gedwongen worden te transformeren naar een nieuw bewustzijn. Je merkt het op allerlei gebieden: voeding, gezondheid, geld, relaties. We kunnen ons niet meer verzetten tegen veranderingen. Alle oude vormen van bewustzijn hebben hun tijd gehad. Macht, angst, schuld, slachtofferschap kunnen in deze tijd hoog opvlammen. Het zijn de pijlers van het oude bewustzijn en ze dienen zich aan zodat je ze recht in de ogen kunt kijken. Dat is de manier om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven en jezelf op DNA-niveau te vernieuwen.

Geboren in dit levenspad?

Mensen die in dit levenspad zijn geboren, willen graag het beste zijn en steeds blijven werken aan zichzelf. Ze zijn graag bezig met doelen stellen en bereiken. Het zijn ook goede leraren en daarom graag een voorbeeld voor anderen. Ze mogen er wel op letten dat ze ook ruimte laten voor opvattingen van anderen en niet naast hun schoenen gaan lopen omdat ze zichzelf zo goed vinden.

De kern van dit levenspad

Het gaat in het Rode Slang levenspad om het hoogste en het laagste. Je oerinstinct dat weet dat je een straatje om moet zonder dat je weet dat daar een wegversperring is. Je onderbuikgevoel dat zegt dat je niet in zee moet gaan met die aardige persoon, die pas veel later een oplichter blijkt te zijn. Je wordt uitgedaagd deze dertien dagen bewust om te gaan met de wijsheid van je lichaam en het hoogste en laagste verbinden in jezelf.

Tips

  • Je vindt inspiratie door te luisteren naar je lichaam. Dat heeft een heel intelligente manier om jou te laten weten wat goed voor je is. Doe vooral datgene wat energie geeft en passie oproept.
  • Je bekrachtigt jezelf door vol zelfvertrouwen ruimte te geven aan je gevoel en de stroom van je gevoel te volgen: go with the flow.
  • Je draagt bij aan het grote geheel door je grenzen te verleggen. Doe de dingen eens anders dan je gewend bent, stap uit je comfortzone en ga moedig voorwaarts. De wijsheid die je nodig hebt komt onderweg vanzelf naar je toe.
  • Geniet van het leven door te gaan waar je voeten je brengen (en niet je hoofd). Toevallige ontmoetingen tillen je naar een hoger niveau deze dagen. Zorg dat je alert en aanwezig bent zodat je kunt aannemen wat je toevalt.

Je ontwikkeling in 2020: Wat is jouw nieuwe comfort zone?

Het is voor jou een jaar van organisch evenwicht. Alles wat jij nodigt hebt om je eigen vorm te vinden, komt vanzelf op je pad als jij in je kracht staat. Zelfvertrouwen is de sleutel. Je mag erop vertrouwen dat je de stroom van het leven kunt volgen, net als een boot op een kronkelende rivier. Het enige dat echt belangrijk is, is waar je vandaag bent. Morgen is er weer een nieuwe dag. Je mag erop vertrouwen dat je in het moment precies weet wat je te doen staat.

In 2020 heb je de wind mee om trouw te zijn aan jezelf en te geloven in jezelf. Volg het pad van je ziel. Je mag echt helemaal doen wat bij jou past en waar je blij van wordt. Dat is niet per se waar je nu al goed in bent. Sta jezelf toe om te leren en ontwikkelen en neem daar je tijd voor. Geniet van de weg en speel, dan komt het resultaat vanzelf.

2020 geeft je de moed om jouw grenzen te verkennen, te doen wat je nooit eerder deed zodat je nieuwe ervaringen opdoet en een kader creëert dat past bij de (nieuwe)plek die je in 2019 hebt ingenomen. Het vraagt moed en zelfvertrouwen om je dromen achterna te gaan en de veranderingen in je leven toe te staan die horen bij trouw aan jezelf zijn. Je kunt het!

Je ontwikkeling in 2021: Waaraan geef jij jouw levenskracht?

Werken met de jaarenergie brengt je in verbinding met je ware zelf, je energetische oorsprong, de essentie van wie je werkelijk bent. De jaarenergie helpt je bij je spirituele groei en ondersteunt je om met hart en ziel te doen wat echt bij je past.

2021 is het jaar van het brandpunt tussen verleden en toekomst. Een jaar waarin het oude nog niet weg is en het nieuwe nog niet binnen handbereik. Het is het jaar waarin je 'Ja' mag zeggen op het grensvlak tussen loslaten en opnieuw beginnen. Durf jij in de leegte te verblijven? Precies daar waar het oude jou zal loslaten en het nieuwe naar je toekomt. Er is geen weg terug, we hebben maar één keuze: vooruit gaan zonder te weten waarheen.

Persoonlijke begeleiding

In 2022 ben ik sinds lange tijd weer gestart met persoonlijke sessies. Als facilitator voor spirituele groei begeleid ik jou om je eigen antwoorden te vinden. De Tzolkin is ons gezamenlijke kompas op weg daarnaartoe.

Het resultaat daarvan is dat je feilloos leert vertrouwen op je eigen kracht en wijsheid. Bijvoorbeeld bij:

  • het maken van keuzes over je werkrichting,
  • samenwerking met en begeleiding van anderen,
  • het volgen van de weg die het beste past bij wie je diep vanbinnen bent.

Ik werk zowel met de Dreamspell Tzolkin als met de klassieke Tzolkin om jou te ondersteunen.

Kijk hier voor meer informatie.

Dagenergie

28 mei 2024

Gele Zon
Gele Zon

Toon 12
Toon 12

Nieuwsbrief

Elke dertien dagen automatisch een vooruitblik op het komend levenspad ontvangen?


Facebook Twitter LinkedIn e-Mail Instragram