Het Witte Spiegel levenspad

Witte Spiegel energie is helder en haarscherp. De spiegel laat genadeloos alles zien wat er is. Aan jou de schone taak om onderscheid te maken wat je precies ziet als je om je heen kijkt. Zie je de ander of zie je een reflectie van jezelf? Als je bedenkt dat we allemaal één zijn, is het logisch dat je je eigen reflectie ziet in alles om je heen. Erger je jezelf aan iemand, vraag je dan af wat het is in jezelf dat je nog niet hebt gezien en geaccepteerd. Bewonder je iemand mateloos? Realiseer je dat je dat alleen maar kunt zien omdat je herkent wat je ziet. Je hebt de eigenschap die je bewondert zelf ook!

Middenkolom

Het Witte Spiegel levenspad bevindt zich vanaf Rode Draak toon 4 in de middenkolom van de Tzolkin. Het is de kolom waar het verleden en de toekomst bijeenkomen in het hier en nu. Concentratie is een kwaliteit van mensen die geboren zijn in deze kolom op de zogenaamde kerndagen. Die concentratie heb je hard nodig, want de middenkolom is een intense periode die ons leert in het hier en nu te leven. Ben je met de toekomst of het verleden bezig, dan krijg je het moeilijk. Als je meestroomt met de tijd kun je bergen verzetten. Het Witte Spiegel levenspad eindigt in het hart van de kalender met brondag Witte Hond toon 13.

Geboren in dit levenspad?

Mensen die in dit levenspad zijn geboren zijn bereid zichzelf in situaties te brengen waar ze de motor zijn achter vernieuwing in het leven van anderen. Ze stellen alles in het werk om veranderingen in zichzelf en anderen te bevorderen, toegewijd om het onderste uit de kan te halen. Ze vinden balans als ze in alle onrust en veranderingen ook tevreden kunnen zijn met zichzelf en hoe het nu is.

mountain 1624284 640

De kern van dit levenspad

In het Witte Spiegel levenspad word je geholpen om jouw eigen plek hier op aarde in te nemen met al jouw talenten en kwaliteiten. Daarmee lever je een bijdrage aan het grote geheel. Kijk eens met een andere blik in de spiegel. Gebruik de spiegel niet om jezelf te beoordelen, maar als een poort naar de toekomst. Stel je eens voor hoe jij eruit ziet als je straalt met al je talenten en kwaliteiten. Er is maar een plek voor jou met al jouw kwaliteiten. Als jij ‘m niet inneemt, blijft die leeg. Als je op de plek van een ander staat, houd je de unieke plek van een ander bezet. Waar sta jij?

Tips

  • Je vindt inspiratie door onderscheid te maken. Wat is van wie? Wat hoort waar thuis. Schep orde in jezelf en om je heen.
  • Je staat in je kracht als je je eigen waarheid spreekt. Laat de woorden maar vanzelf komen. Dan zul je nog verbaasd zijn van wat je te zeggen hebt.
  • Je draagt bij aan het grote geheel door bruggen te slaan of juist vol overgave afstand te nemen. Elk einde is een nieuw begin.
  • Geniet van het leven door trouw te zijn aan je hart en je bestemming. De medestanders en maatjes op je pad zullen je dan vergezellen en jou naar een hoger niveau van Zijn tillen.

Je ontwikkeling in 2020: Wat is je nieuwe comfortzone?

Dit jaar is voor jou! Een jaar om helemaal jezelf te zijn, expressie te geven met hart en ziel aan datgene wat in jou leeft en naar buiten gebracht wil worden. Je mag voluit JA zeggen tegen jezelf en je eigen kracht.

2020 is een jaar waarin je als vanzelf krijgt wat je nodig hebt, zodra jij JA zegt tegen jezelf en wat er in jou leeft. Gooi je twijfels maar aan de kant. Dat zijn allemaal afleidingsmanoeuvres die je nergens brengen. Je mag dromen met je ogen open, en vertrouwen dat je niet hoeft na te denken over HOE je krijgt wat je nodig hebt. Als jij vertrouwt, je concentreert op jezelf en het hier en nu, komt het allemaal goed.

2020 geeft je de moed om jouw grenzen te verkennen, te doen wat je nooit eerder deed zodat je nieuwe ervaringen opdoet en een kader creëert dat past bij de (nieuwe)plek die je in 2019 hebt ingenomen. Daar horen ook jouw dromen bij. De jaarenergie geeft je behalve moed ook het zelfvertrouwen om ze achterna te gaan en de veranderingen in je leven toe te staan die horen bij trouw aan jezelf zijn. Laat je verrassen door de deuren in jezelf die opengaan als je deze energie daadwerkelijk oppakt en ervoor gaat, zonder te weten waar je terecht zult komen.

Je ontwikkeling in 2021: Waaraan geef jij jouw levenskracht?

Werken met de jaarenergie brengt je in verbinding met je ware zelf, je energetische oorsprong, de essentie van wie je werkelijk bent. De jaarenergie helpt je bij je spirituele groei en ondersteunt je om met hart en ziel te doen wat echt bij je past.

2021 is het jaar van het brandpunt tussen verleden en toekomst. Een jaar waarin het oude nog niet weg is en het nieuwe nog niet binnen handbereik. Het is het jaar waarin je 'Ja' mag zeggen op het grensvlak tussen loslaten en opnieuw beginnen. Durf jij in de leegte te verblijven? Precies daar waar het oude jou zal loslaten en het nieuwe naar je toekomt. Er is geen weg terug, we hebben maar één keuze: vooruit gaan zonder te weten waarheen.

Persoonlijke begeleiding

In 2022 ben ik sinds lange tijd weer gestart met persoonlijke sessies. Als facilitator voor spirituele groei begeleid ik jou om je eigen antwoorden te vinden. De Tzolkin is ons gezamenlijke kompas op weg daarnaartoe.

Het resultaat daarvan is dat je feilloos leert vertrouwen op je eigen kracht en wijsheid. Bijvoorbeeld bij:

  • het maken van keuzes over je werkrichting,
  • samenwerking met en begeleiding van anderen,
  • het volgen van de weg die het beste past bij wie je diep vanbinnen bent.

Ik werk zowel met de Dreamspell Tzolkin als met de klassieke Tzolkin om jou te ondersteunen.

Kijk hier voor meer informatie.

Dagenergie

16 juli 2024

Rode Maan
Rode Maan

Toon 9
Toon 9

Nieuwsbrief

Elke dertien dagen automatisch een vooruitblik op het komend levenspad ontvangen?


Facebook Twitter LinkedIn e-Mail Instragram